Ordre del Delegat d’Alumnes per la qual es designen membres del Ple i de la Comissió Permanent de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València

A València, a 25 d’octubre de 2018

Atenent a la reestructuració de l’equip de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València s’han d’adequar les designacions dels Coordinadors de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València que són membres del seu Ple i de la seua Comissió Permanent.
Accede al texto completo

Ordre del Delegat d’Alumnes per la qual es nomena a Alexandre Alba Ibáñez Delegat d’Alumnes en funcions de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canales i Ports

A València, a 26 de setembre de 2018.

El ple de delegats de la Delegació d’Alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canales i Ports en la seua sessió del 18 de setembre de 2018 va aprovar el nomenament de Alexandre Alba Ibáñez Delegat de Centre en funcions després de la renúncia de Alessandro Stefanuto.
Accede al texto completo

Acord del Ple de la Delegació d’Alumnes pel qual es convoquen les eleccions a Delegat d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València del curs 2018-2019

A València, a 11 de setembre de 2018

El Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València en la seua sessió de l’11 de setembre de 2018, en virtut del que es disposa en l’article 39 apartat “f” del Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015,
Accede al texto completo

Acord del Ple de la Delegació d’Alumnes pel qual es convoquen les eleccions a Delegats de Centre del curs 2018-2019

A València, a 11 de setembre de 2018

El Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València en la seua sessió de l’11 de setembre de 2018, en virtut del que es disposa en l’article 39 apartat “f” del Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015,
Accede al texto completo

Acord del Ple de la Delegació d’Alumnes pel qual es convoquen les eleccions a Delegats de Classe del primer quadrimestre del curs 2018-2019

A València, a 11 de setembre de 2018

El Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València en la seua sessió de l’11 de setembre de 2018, en virtut del que es disposa en l’article 39 apartat “f” del Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015,
Accede al texto completo

Acord del Ple de la Delegació d’Alumnes pel qual s’aprova la proposta de designació de vocals i suplents en el Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants

A València, a 11 de setembre de 2018

El Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València en la seua sessió de l’11 de setembre de 2018, en virtut del que es disposa en l’article 39 apartat “a” del Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015,
Accede al texto completo

Acord del Ple de la Delegació d’Alumnes pel qual es designa la Taula Electoral General per als processos d’eleccions del curs 2018-2019

A València, a 11 de setembre de 2018

Conforme al que es disposa en l’article 63 del Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015, cal designar un Taula Electoral General.
El Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València en la seua sessió de l’11 de setembre de 2018, en virtut del que es disposa en l’article 39 apartat “a” del citat reglament,
Accede al texto completo