Ordre del Delegat d’Alumnes per la qual es designen membres del Ple i de la Comissió Permanent de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València

A València, a 25 d’octubre de 2018

Atenent a la reestructuració de l’equip de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València s’han d’adequar les designacions dels Coordinadors de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València que són membres del seu Ple i de la seua Comissió Permanent.
Accede al texto completo

Ordre del Delegat d’Alumnes per la qual es nomena a Alexandre Alba Ibáñez Delegat d’Alumnes en funcions de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canales i Ports

A València, a 26 de setembre de 2018.

El ple de delegats de la Delegació d’Alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canales i Ports en la seua sessió del 18 de setembre de 2018 va aprovar el nomenament de Alexandre Alba Ibáñez Delegat de Centre en funcions després de la renúncia de Alessandro Stefanuto.
Accede al texto completo