Ordre del Delegat d’Alumnes per la qual es modifica l’equip de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València

A València, a 11 de setembre de 2018

Fruit a les baixes esdevingudes en l’equip de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, gran part d’aquestes per finalització d’estudis, requereixen una reorganització dels recursos i organització interna de l’entitat.

Considerant el que es disposa en l’article 39 apartat i del reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015, competeix al ple ratificar les modificacions del gabinet del Delegat d’Alumnes. De la mateixa manera, en l’article 46, competeix al Delegat d’Alumnes el nomenament dels Coordinadors de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València.
La present ordre ha sigut objecte de ratificació del Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València en la seua sessió del dia 11 de setembre de 2018.
Per tot l’anterior,

ORDENA
 1. Revocar el nomenament d’Aitor Mira Abad com a Coordinador de Política Universitària.
 2. Revocar el nomenament de Carlos Martin Aurell com a Coordinador d’Esports.
 3. Revocar el nomenament de Guillermo Deltell Bernabé com a Coordinador de Generació Espontània.
 4. Revocar el nomenament d’Olga Almenar Guiot com a Coordinadora de Responsabilitat Social.
 5. Revocar el nomenament d’Alexis Barrachiba Cuquerella com a col·laborador d’Activitats.
 6. Revocar el nomenament de Joan Jorda Juan com a col·laborador d’Acadèmica.
 7. Revocar el nomenament d’Andrea Paricio Henares com a Coordinadora de Formació i nomenar-la Coordinadora de Formació i Suport a les Delegacions atorgant-li competències delegades en formació de representants d’estudiants amb dependència orgànica del Vicedelegado d’Alumnes.
 8. Revocar el nomenament de María Dolores Furió Orba com a Coordinadora d’Acadèmica i nomenar-la Coordinadora del Procediment Mistralenc atorgant-li competències delegues en l’adreça i coordinació de la resolució d’incidències docents amb dependència orgànica del Vicedelegado d’Alumnes.
 9. Revocar el nomenament de Marina Galiano Botella com a Coordinadora d’Activitats i nomenar-la Coordinadora Responsable d’Àrea de Política Universitària atorgant-li competències delegades en política universitària amb dependència orgànica del Delegat d’Alumnes.
 10. Revocar el nomenament de Pablo Salvador Giner com a Coordinador de Transparència i Participació i nomenar-ho Col·laborador de l’Àrea d’Acadèmica amb dependència orgànica del Vicedelegado d’Alumnes.
 11. Nomenar a Víctor Montolío Ferrer Secretari d’Alumnes atorgant-li competències delegades del Secretari d’Alumnes amb dependència orgànica del mateix.
 12. Nomenar a Daniel Navarro Alfaro Coordinador del Gabinet de Comunicació atorgant-li competències delegades de comunicació i imatge amb dependència orgànica del Delegat d’Alumnes.
 13. Nomenar a Emy Georgina Daza Rojas Coordinadora d’Acció Social atorgant-li competències per a l’organització i col·laboració en campanyes d’acció social amb dependència orgànica de la Coordinadora Responsable d’Àrea de Política Universitària.
 14. Nomenar a Angela Rico Guardiola Coordinadora d’Organitzacions Sectorials atorgant-li competències delegades en el seguiment i estudi de necessitats de les Delegacions de Centre en el que concerneix a les organitzacions sectorials amb dependència orgànica de la Coordinadora Responsable d’Àrea de Política Universitària.
 15. Nomenar a Eduardo Pedrosa Gil Coordinador Responsable d’Àrea de Vida Universitària atorgant-li competències delegades en la gestió i organització d’activitats amb dependència orgànica del Delegat d’Alumnes.
 16. Nomenar a Mustapha Toufik Coordinador d’Esports atorgant-li competències delegades en la gestió, organització i col·laboració en activitats d’índole esportiva amb dependència orgànica de la Coordinadora Responsable d’Àrea de Vida Universitària.
 17. Nomenar a Rafael Pérez Soler Coordinador de Generació Espontània atorgant-li competències delegades en el seguiment del programa Generació Espontània amb dependència orgànica de la Coordinadora Responsable d’Àrea de Vida Universitària.
 18. Modificar la dependència orgànica de la Coordinació d’Infraestructures del Delegat d’Alumnes a la Coordinadora Responsable d’Àrea de Vida Universitària.