Acord del Ple de la Delegació d’Alumnes pel qual es convoquen les eleccions a Delegat d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València del curs 2018-2019

A València, a 11 de setembre de 2018

El Ple de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València en la seua sessió de l’11 de setembre de 2018, en virtut del que es disposa en l’article 39 apartat “f” del Reglament de la Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València, publicat en el BOUPV 89 · 5/2015 del 31 de juliol de 2015,

ACORDA
 1. Convocar les eleccions a Delegat d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València del curs 2018-2019 conforme al calendari següent:
 • 17/01/2019 – Publicació del cens provisional d’electors.
 • Del 18/01/2019 al 23/01/2019* – Reclamacions al cens provisional d’electors.
 • 23/01/2019 – Resolució de les reclamacions. Publicació del cens definitiu d’electors.
 • Del 24/01/2019 al 29/01/2019* – Presentació candidatures a Delegat d’Escola o Facultat.
 • 29/01/2019 – Publicació de la proclamació provisional de candidats.
 • Del 30/01/2019 al 01/02/2019* – Reclamacions a la proclamació provisional de candidats.
 • 01/02/2019 – Resolució de les reclamacions. Publicació de la proclamació definitiva de candidats.
 • Del 04/02/2019 al 08/02/2019 – Campanya electoral en primera volta.
 • De l’11/02/2019 al 12/02/2019* – Votació anticipada en primera volta.
 • 13/02/2019** – Votació presencial en primera volta.
 • 13/02/2019 – Publicació de la proclamació provisional de resultats en primera volta.
 • Del 14/02/2019 al 15/02/2018* – Reclamacions a la proclamació provisional de resultats en primera volta.
 • 15/02/2019 – Resolució de les reclamacions. Publicació de la proclamació definitiva de resultats en primera volta.
 • Del 18/02/2019 al 19/02/2019* – Votació anticipada en segona volta.
 • 20/02/2019** – Votació presencial en segona volta.
 • 20/02/2019 – Publicació de la proclamació provisional de resultats en segona volta.
 • Del 21/02/2019 al 22/02/2019* – Reclamacions a la proclamació provisional de resultats en segona volta.
 • 22/02/2019 – Resolució de les reclamacions. Publicació de la proclamació definitiva de resultats en segona volta.

* Fins a les 12:00
** Fins a les 14:00