Ple de Delegacions del 31/05/2017

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.

2. Ratificació, si escau, de l’ordre del dia.

3. Ratificació, si escau, dels acords presos en la Comissió Permanent de Delegats d’Alumnes.

4. Informe de la gestió econòmica de la DAUPV.

5. Informes de la Delegació d’Alumnes UPV

6.Precs i preguntes.

7. Aprovació, si escau, de l’acta d’acords.